Så får du rent vatten i din pool       

 

Fyll din nya pool

När poolen är fylld med vatten skall du tillsätta klor enligt anvisning på klorförpackningen. För pooler med skimmerfilter läggs kloret direkt i korgen vid utloppet. Det klor vi tillhandahåller är lättlösligt och löser sig snabbt. Testa sedan vattnet och se till att pH-värdet ligger på 7,2-7,4.

 

Kontrollera minst 1 gång per vecka

För att ha ett bra badvatten vill vi att du kontrollerar klor- och pH-halten minst en gång per vecka. Vid kallt väder går det åt lite klor men när temperaturen stiger så går det åt betydligt mer. Låt dig inte överaskas av alger utan var noga med att kontrollera fortlöpande så att du slipper extra besvär.

 

Veckoklorering

Veckoklor är ett långtidsverkande klor. Puckar om 200g smälter sakta och desinfeserar poolvattnet. En klorpuck räcker normalt till ca 20 m3 vatten i en vecka. Lägg klorpucken i en dispenser.

Tips! Använd Veckopuckar och dagsklor tillsammans. Veckopuckarna är pH-sänkande men innehåller algmedel och flockmedel. För att få ett jämnt och bra pH så bör man även använda dagsklor som är pH-höjande.

 

Poolöppning efter vinterförvaring

Tag bort poolduken och rengör den, framförallt längs vattenlinjen. Montera tillbaka pooltillbehör så som stegar, reningsverk och slangar. Fyll på med vatten och tillsätt klor. Om det uppstår algbildning kan det bli nödvändigt att chockklorera. Testa och se till att vattnets pH-värde ligger på 7,2-7,4. Efter ca 1 dygn kan du skrubba bort ev. alger.

Tips! Chock-klorera och flocka poolen vid start. Det finns alltid partiklar i det vatten som är kvar i poolen över vintern som man bör få bort snarast. Flockningsmedlet gör så att partiklarna binds ihop och sjunker till botten så man lätt kan suga bort dem.

 

Poolstängning

Börja med att rengöra filtret. Klorera sedan med en stor dos klor så att pH ligger i överkant (7,6-7,8) och tillsätt algmedel. Håll vattencirkulationen i gång ytterligare ett dygn så att kemikalierna kan blandas och spridas i hela poolen. Sänk vattennivån till ca 2/3 delar så att isen får plats att expandera i poolen. Töm vattnet från filter, pump och slangar för att undvika frostskador. Förvara delarna på frostfri plats. Rengör breddavloppet från skräp.

Tips! Chock-klorera vattnet så det inte börjar växa i poolen under hösten och våren. Här behöver man inte vara rädd för att ösa på med klor.